Правила 2022

28 април – 1 май 2022 г. – Международен детски хакатон за създаване на компютърни игри

Rules

Kids Game Jam 2022 (наричан по-нататък KGJ) ще се проведе между 28 април и 1 май във всички участващи доджо клубове и училища. Домакин на изданието KGJ'22 ще бъде CoderDojo Austin с подкрепата на CoderDojo Cosenza и CoderDojo Torino 2, трите по-долу заедно наричани Домакин.

1. The Kids Game Jam

The Kids Game Jam е ежегоден международен хакатон за създаване на видео игри на Scratch или на други езици за програмиране за деца и тийнейджъри на възраст между 7 и 17 години от цял свят.

Първата фаза, офлайн, ще се проведе едновременно по целия свят в участващите Доджо клубове и училища и те ще трябва да организират специално място – физическо или онлайн в един или в няколко дни от събитието. Финалната фаза ще се проведе онлайн на 14 май.

Kids Game Jam ще започне в четвъртък, 28 април с обявяване на темата на предизвикателството на сайта и в социалните мрежи. Темата ще бъде една и съща за всички участници, които ще имат до 96 часа, за да разработят видеоигра, която да интерпретира темата по оригинален начин. The Kids Game Jam е не просто предизвикателство, а и забавна възможност да работите заедно и да създавате страхотни игри, като същевременно развихрите въображението си.

2. Регистрация на събитие

За да участвате в хакатона с екипите на вашия клуб, училище, асоциация или друго, трябва да се регистрирате на тази платформа:

http://platform.kidsgamejam.org.

След това можете да добавите цялата информация за отделните отбори. Всеки отбор трябва да се състои от минимум 3 и максимум 5 участници и ментор. Всеки ментор може да придружава повече от един екип

3. Състав на екипа

Всеки отбор трябва да има минимум 3 и максимум 5 участници и ментор. (Всеки ментор трябва да може да говори английски и да се присъедини към журито в деня на журито).

Отборите трябва да се регистрират в една от следните категории:

СКРАЧ 7-12:
играта трябва да бъде разработена в Scratch 2.0 или 3.0 от деца на възраст между 7 и 12 ГОДИНИ.
СКРАЧ 12-16:
играта трябва да бъде разработена в Scratch 2.0 или 3.0 от деца на възраст между 12 и 16 ГОДИНИ.
OPEN :
играта може да бъде разработена на всеки език от деца на възраст между 7 и 17 години.

4. Регистрация на отбор

Няма ограничение за броя на отборите, които всяка организация може да регистрира

Организаторът трябва да посочи името на отбора, името (или прякора) и възрастта на всеки участник от отбора.

5. Характеристики на играта

Всеки отбор може да участва само с една игра.

Отборите ще трябва да разработят игра, отговаряща на темата от KGJ и с необходимите технически характеристики. Темата ще бъде обявена на 27 април, за да могат отборите да започнат да генерират идеи и да се впуснат в процеса на планиране на играта.

6. Провеждане на събитието

На 27 април всички отбори ще получат задачата KGJ'22 по имейл. Тогава те ще имат около 96 часа, за да мислят и развихрят въображението си. Те могат да си водят бележки, но кодът на видеоиграта трябва да бъде разработен изцяло по време на събитието, организирано от училището, клуба или CoderDojo.

Всеки екип трябва да бъде наблюдаван от ментор, който ще подкрепя организационния процес и ще гарантира спазването на правилата на KGJ.

До 23:59 часа на 1 май всеки отбор трябва да изпрати играта си на същата платформа, на която е направена първаначалната регистрация.

7. Изпращане на Играта

Играта в Scratch, дори и ако не е завършена, трябва да бъде качена на специалната платформа до 23:59 часа на 1 май (GMT+3, София).
Документ с описание, обясняващ идеята, техническите характеристики и начина на игра на играта (инструкции за играта), трябва да бъде добавен заедно с играта. Този документ помага на съдиите да разберат играта, особено ако тя все още не е завършена.

Екипите в OPEM категорията могат да качват всякакъв тип игра с източника, списък с (безплатни) използвани инструменти и инструкции как да ги компилират.

8. Поверителност и използване на видео и снимки

За да се осигури гладко и ползотворно участие на всяко дете в събитието, искаме да ви информираме за следното:

1. Всяко записване на непълнолетни деца в отбор трябва да бъде разрешено от родител на участващия непълнолетен. Отговорност на наставника, който записва екипа, е да провери желанията на родителите. По време на регистрацията за джема трябва да бъдат приети условията за поверителност относно използването на снимки и видеоклипове на участниците. Ако не, участието в събитието няма да бъде възможно.

2. По-специално, вие се съгласявате с използването на снимки и видеозаписи, съдържащи вашето изображение, име и глас и/или гласа на вашето дете за дейностите на KidsGameJam, като част от неговите социални цели. Изображенията, снимките и аудио-видео кадрите могат да бъдат публикувани на уебсайта и по всички канали, използвани от организацията за нейните промоционални и комуникационни цели.

3. Това разрешение не позволява използването на изображението в контексти, които подкопават тяхното лично достойнство и приличие съгласно член 97 Закон № 633/41 и член 10 от Гражданския кодекс (италиански закон) и във всеки случай за използване и/или други цели от посочените по-горе. Долуподписаният потвърждава, че няма да претендира поради горепосоченото и неотменимо се отказва от всяко право, действие или иск, произтичащи от упълномощеното по-горе. .

4. Тъй като всеки може да изтегли изображение от интернет или да направи копия от печатни материали, съгласен съм, че детските игри не носят отговорност за неоторизирано използване на изображенията. С изпращането потвърждавате, че сте прочели и разбирате съдържанието на този запис.

9. Жури и журиране

Журито ще бъде съставено от CoderDojo ментори и опитни тех професионалисти, които ще оценяват игрите, като вземат предвид оригиналността, темата и техническите характеристики на всяка игра. Решението на журито ще бъде окончателно.

10. Победители

Победителите във всяка категория ще бъдат обявени на финалното онлайн събитие на Zoom на 14 май (9:00 часа сутринта в Остин). Връзката към събитието ще бъде съобщена на всички участници по имейл до 3 дни преди събитието.

@kidsgamejam #togetherwewin